วัน: 5 เมษายน 2020

หมา

หมา หรือ สุนัข สัตว์โลกที่น่ารักหมา หรือ สุนัข สัตว์โลกที่น่ารัก

<p><strong>หมา</strong> หรือภาษาทางการว่า <strong>สุนัข</strong> เป็น<a href="https://www.mr7land.com/2020/03/19/%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5/">สัตว์</a>เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Canidae ออกลูกเป็นตัว ลำตัวมีขนปกคลุม มีเขี้ยว 2 คู่ เท้าหน้ามี 5 นิ้ว เท้าหลังมี 4 นิ้ว ซ่อนเล็บไม่ได้ อวัยวะเพศของสุนัขตัวผู้มี</p> <p>กระดูกอยู่ภายใน 1 ...