วัน: 11 เมษายน 2020

ม้า

ประวัติความเป็นมาม้าไทยประวัติความเป็นมาม้าไทย

<h2 style="text-align: center;"><strong>ม้า</strong></h2> <p><strong>ม้า</strong> อยู่คู่มนุษย์เรามาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็น<a href="https://www.mr7land.com/2020/04/10/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a7/">สัตว์</a>ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์จำนวนมาก ทั้งยังการทำสงครามรวมทั้งการเดินทาง ม้าเป็นสัตว์มงคลในลำดับที่ 7 ของดาวฤกษ์จีน เป็นเครื่องหมายของเจ้าขุนมูลนาย ผู้ดี และก็วิถีชีวิตที่สบาย แล้วก็ยังเป็นเครื่องหมายสื่อถึงความรวดเร็ว ว่อง ได้สมญานามว่า ผู้ส่งจดหมาย ซึ่งจะมีผลทำให้ธุรกิจ การค้าขาย งานการ ...