วัน: 24 เมษายน 2020

เต่า

ประวัติความเป็นมาของ เต่า จัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลือดเย็นประวัติความเป็นมาของ เต่า จัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลือดเย็น

<h2 style="text-align: center;">เต่า</h2> <p><strong>เต่า</strong> คือ สัตว์ประเภทหนึ่งในอันดับ Testudines จัดอยู่ในประเภท<a href="https://www.mr7land.com/2020/04/23/%e0%b8%81%e0%b8%9a/">สัตว์เลือดเย็น</a> ในชั้นสัตว์เลื้อยคลาน เป็นสัตว์ที่มีพัฒนาการมาแล้วกว่า 200 ล้านปี ซึ่งเต่านั้นนับว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนสูงที่สุดประเภทหนึ่ง โดยเต่าจะมีกระดูกที่แข็งหุ้มบริเวณหลังที่เรียกว่า “กระดอง” ซึ่งมีแคลเซียมเป็นส่วนมาก ซึ่งจะสามารถหดหัว ขา รวมทั้งหางเข้าในกระดองเพื่อป้องกันตัวได้ แต่ว่าเต่าบางประเภทก็ไม่สามารถที่จะทำเป็น ...