ป้ายกำกับ: ควาย

ควาย

ประวัติความเป็นมาของ ควาย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประวัติความเป็นมาของ ควาย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

<p><strong>ควาย</strong> หรือภาษาทางการว่า <strong>กระบือ</strong> จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้น<a href="https://www.mr7land.com/2020/04/24/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2/">สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม</a> เป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับงานทำการเกษตรของประเทศแถบทวีปเอเชียสูงที่สุดต้องการอ้างอิง เพราะว่าเกษตรกรนิยมเลี้ยงควายเป็นแรงงานเพื่อไว้ไถท้องนา บ้างก็ใช้ควายเป็นยานพาหนะเข้าไปทำสวนทำไร่ บ้างก็ฆ่าควายรับประทานเนื้อเป็นของกิน ควายก็เลยมีสาระหลายประการ ปัจจุบันนี้มีการใช้งานควายลดน้อยลง</p> <p>ควายเป็นสัตว์มีสี่ขา เท้าเป็นกีบ ตัวขนาดใกล้เคียงกับโคโตเต็มวัยเมื่ออายุระหว่าง 5-8 ปี น้ำหนักตัวผู้โตเต็มวัยโดยเฉลี่ย 520-560 กก. ตัวเมียเฉลี่ยราว ...