ป้ายกำกับ: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

กระรอก

ประวัติความเป็นมา กระรอกประวัติความเป็นมา กระรอก

<p><strong>กระรอก</strong> (ภาษาไทยถิ่นเหนือ: <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81">ฮอก</a></span>) เป็น<span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://www.mr7land.com/2020/04/25/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2/">สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม</a></span> มีขนาดลำตัวเล็ก ขนปุยนุ่นปกคลุมทั่วอีกทั้งร่างกาย ดวงตากลมดำ หางเป็นพวงฟู จัดอยู่ในประเภทสัตว์ฟันแทะเล็ม ในตระกูล ...

แมวดาว

ประวัติความเป็นมา แมวดาวประวัติความเป็นมา แมวดาว

<h2 style="text-align: center;">แมวดาว</h2> <p><strong>แมวดาว</strong> (อังกฤษ: leopard cat ชื่อวิทยาศาสตร์: Prionailurus bengalensis) เป็น<a href="https://www.mr7land.com/2020/05/07/%e0%b8%9e%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b8%99/">สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม</a>จำพวกเสือ แมวดาว เป็นแมวป่าที่พบได้ง่ายที่สุดในประเทศไทยรวมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีขนาดเล็กใกล้เคียงแมวบ้าน แต่ว่าขายาวกว่าน้อย มีลายจุดทั่วหมดทั้งตัว สีลำตัวไม่เหมือนกันไปในแต่ละพื้นที่ มีตั้งแม้กระนั้นสีเทาซีดเซียว น้ำตาล เหลืองทอง ...

พะยูน

ประวัติความเป็นมา พะยูนประวัติความเป็นมา พะยูน

<h2 style="text-align: center;"><strong>พะยูน</strong></h2> <p><strong>พะยูน</strong> เป็น<span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://www.mr7land.com/2020/05/03/%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9f/">สัตว์ป่าสงวน</a>ป</span>ระเภทหนึ่ง ตามพ.ร.บ.สงวนและก็คุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 เป็นสัตว์น้ำประเภทแรกของเมืองไทยที่ถูกกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าสงวน เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลเขตอบอุ่น มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dugong dugon อยู่ในอันดับพะยูน (Sirenia)</p> <p>มีการศึกษา<strong>พะยูน</strong>ในทางวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรกในปี คริสต์ศักราช ...

ยีราฟ

ประวัติความเป็นมา ยีราฟประวัติความเป็นมา ยีราฟ

<p><strong>ยีราฟ</strong> (ชื่อวิทยาศาสตร์: <a href="https://www.mr7land.com/2020/05/01/%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2/">Giraffa</a>) เป็นสกุลหนึ่งของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในตระกูล Giraffidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง มีลักษณะเด่นเป็นเป็นสัตว์ที่ตัวสูง ขายาว คอยาว มีเขา 1 คู่ ตัวมีสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลเข้มเป็นลาย</p> <p>มีถิ่นเกิดในทวีปแอฟริกา เพศผู้มีความสูง 4.8 ถึง 5.5 เมตร (16-18 ...

ควาย

ประวัติความเป็นมาของ ควาย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประวัติความเป็นมาของ ควาย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

<p><strong>ควาย</strong> หรือภาษาทางการว่า <strong>กระบือ</strong> จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้น<a href="https://www.mr7land.com/2020/04/24/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2/">สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม</a> เป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับงานทำการเกษตรของประเทศแถบทวีปเอเชียสูงที่สุดต้องการอ้างอิง เพราะว่าเกษตรกรนิยมเลี้ยงควายเป็นแรงงานเพื่อไว้ไถท้องนา บ้างก็ใช้ควายเป็นยานพาหนะเข้าไปทำสวนทำไร่ บ้างก็ฆ่าควายรับประทานเนื้อเป็นของกิน ควายก็เลยมีสาระหลายประการ ปัจจุบันนี้มีการใช้งานควายลดน้อยลง</p> <p>ควายเป็นสัตว์มีสี่ขา เท้าเป็นกีบ ตัวขนาดใกล้เคียงกับโคโตเต็มวัยเมื่ออายุระหว่าง 5-8 ปี น้ำหนักตัวผู้โตเต็มวัยโดยเฉลี่ย 520-560 กก. ตัวเมียเฉลี่ยราว ...