ป้ายกำกับ: สัตว์โลก

กระรอก

ประวัติความเป็นมา กระรอกประวัติความเป็นมา กระรอก

<p><strong>กระรอก</strong> (ภาษาไทยถิ่นเหนือ: <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81">ฮอก</a></span>) เป็น<span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://www.mr7land.com/2020/04/25/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2/">สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม</a></span> มีขนาดลำตัวเล็ก ขนปุยนุ่นปกคลุมทั่วอีกทั้งร่างกาย ดวงตากลมดำ หางเป็นพวงฟู จัดอยู่ในประเภทสัตว์ฟันแทะเล็ม ในตระกูล ...

แมวดาว

ประวัติความเป็นมา แมวดาวประวัติความเป็นมา แมวดาว

<h2 style="text-align: center;">แมวดาว</h2> <p><strong>แมวดาว</strong> (อังกฤษ: leopard cat ชื่อวิทยาศาสตร์: Prionailurus bengalensis) เป็น<a href="https://www.mr7land.com/2020/05/07/%e0%b8%9e%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b8%99/">สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม</a>จำพวกเสือ แมวดาว เป็นแมวป่าที่พบได้ง่ายที่สุดในประเทศไทยรวมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีขนาดเล็กใกล้เคียงแมวบ้าน แต่ว่าขายาวกว่าน้อย มีลายจุดทั่วหมดทั้งตัว สีลำตัวไม่เหมือนกันไปในแต่ละพื้นที่ มีตั้งแม้กระนั้นสีเทาซีดเซียว น้ำตาล เหลืองทอง ...

พะยูน

ประวัติความเป็นมา พะยูนประวัติความเป็นมา พะยูน

<h2 style="text-align: center;"><strong>พะยูน</strong></h2> <p><strong>พะยูน</strong> เป็น<span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://www.mr7land.com/2020/05/03/%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9f/">สัตว์ป่าสงวน</a>ป</span>ระเภทหนึ่ง ตามพ.ร.บ.สงวนและก็คุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 เป็นสัตว์น้ำประเภทแรกของเมืองไทยที่ถูกกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าสงวน เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลเขตอบอุ่น มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dugong dugon อยู่ในอันดับพะยูน (Sirenia)</p> <p>มีการศึกษา<strong>พะยูน</strong>ในทางวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรกในปี คริสต์ศักราช ...

ยีราฟ

ประวัติความเป็นมา ยีราฟประวัติความเป็นมา ยีราฟ

<p><strong>ยีราฟ</strong> (ชื่อวิทยาศาสตร์: <a href="https://www.mr7land.com/2020/05/01/%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2/">Giraffa</a>) เป็นสกุลหนึ่งของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในตระกูล Giraffidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง มีลักษณะเด่นเป็นเป็นสัตว์ที่ตัวสูง ขายาว คอยาว มีเขา 1 คู่ ตัวมีสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลเข้มเป็นลาย</p> <p>มีถิ่นเกิดในทวีปแอฟริกา เพศผู้มีความสูง 4.8 ถึง 5.5 เมตร (16-18 ...

ม้าลาย

ประวัติความเป็นมาของ ม้าลายประวัติความเป็นมาของ ม้าลาย

<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">ม้าลาย</span></h2> <p><span style="color: #000080;"><strong> ม้าลาย</strong></span> เป็นม้าพวกหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าม้า แต่ว่ามีปลายหางเหมือนลา มีแผงคอที่สั้นราวกับขนแปรง มีลักษณะเด่นหมายถึงมีลำตัวเป็นสีขาวสลับดำตลอดทั้งตัว ซึ่งสีอันสะดุดตานี้ เป็นคำถามมาเป็นเวลานานแล้วว่า ตามที่จริงแล้วม้าลายเป็น<span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://www.mr7land.com/2020/04/29/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%99/">สัตว์</a>ที่</span>มีพื้นลำตัวขาวและก็มีแถบสีดำพิงผ่าน หรือเป็นสัตว์ที่มีพื้นลำตัวสีดำแล้วก็มีแถบสีขาวพิงผ่านกันแน่ ...

ตั๊กแตน

ประวัติความเป็นมา ตั๊กแตน จัดอยู่ในไฟลัมอาร์โธรพอดประวัติความเป็นมา ตั๊กแตน จัดอยู่ในไฟลัมอาร์โธรพอด

<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">ตั๊กแตน</span></h2> <p><strong><span style="color: #ff0000;">ตั๊กแตน</span> (อังกฤษ: <a href="https://www.mr7land.com/2020/04/28/%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/">Grasshopper</a>) จัดอยู่ในไฟลัมอาร์โธรพอด</strong></p> <ul> <li>ตั๊กแตนมีหนวดที่ค่อนข้างจะสั้น เกือบจะส่วนมากหนวดของตั๊กแตนจะสั้นกว่าขนาดตัว แล้วก็มีอวัยวะสืบพันธุ์ที่สั้น</li> <li>ตั๊กแตนสายพันธุ์ที่แผดเสียงได้ง่าย มีต้นเหตุที่เกิดจากการถูขาที่หลบซ่อนอยู่กับปีกหรือท้อง หรือการกระพือปีก</li> </ul> <p> </p> <p><strong>อวัยวะรับเสียง (tympana) จะอยู่ที่ส่วนท้องท่อนแรก</strong></p> <ul> <li>ขาที่หลบซ่อนอยู่ของตั๊กแตนจะยาว รวมทั้งแข็งแรงเป็นพิเศษ เหมาะสมแก่การกระกระโดด จริงอยู่ที่ว่ามันมีปีก ...

ควาย

ประวัติความเป็นมาของ ควาย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประวัติความเป็นมาของ ควาย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

<p><strong>ควาย</strong> หรือภาษาทางการว่า <strong>กระบือ</strong> จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้น<a href="https://www.mr7land.com/2020/04/24/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2/">สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม</a> เป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับงานทำการเกษตรของประเทศแถบทวีปเอเชียสูงที่สุดต้องการอ้างอิง เพราะว่าเกษตรกรนิยมเลี้ยงควายเป็นแรงงานเพื่อไว้ไถท้องนา บ้างก็ใช้ควายเป็นยานพาหนะเข้าไปทำสวนทำไร่ บ้างก็ฆ่าควายรับประทานเนื้อเป็นของกิน ควายก็เลยมีสาระหลายประการ ปัจจุบันนี้มีการใช้งานควายลดน้อยลง</p> <p>ควายเป็นสัตว์มีสี่ขา เท้าเป็นกีบ ตัวขนาดใกล้เคียงกับโคโตเต็มวัยเมื่ออายุระหว่าง 5-8 ปี น้ำหนักตัวผู้โตเต็มวัยโดยเฉลี่ย 520-560 กก. ตัวเมียเฉลี่ยราว ...

เต่า

ประวัติความเป็นมาของ เต่า จัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลือดเย็นประวัติความเป็นมาของ เต่า จัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลือดเย็น

<h2 style="text-align: center;">เต่า</h2> <p><strong>เต่า</strong> คือ สัตว์ประเภทหนึ่งในอันดับ Testudines จัดอยู่ในประเภท<a href="https://www.mr7land.com/2020/04/23/%e0%b8%81%e0%b8%9a/">สัตว์เลือดเย็น</a> ในชั้นสัตว์เลื้อยคลาน เป็นสัตว์ที่มีพัฒนาการมาแล้วกว่า 200 ล้านปี ซึ่งเต่านั้นนับว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนสูงที่สุดประเภทหนึ่ง โดยเต่าจะมีกระดูกที่แข็งหุ้มบริเวณหลังที่เรียกว่า “กระดอง” ซึ่งมีแคลเซียมเป็นส่วนมาก ซึ่งจะสามารถหดหัว ขา รวมทั้งหางเข้าในกระดองเพื่อป้องกันตัวได้ แต่ว่าเต่าบางประเภทก็ไม่สามารถที่จะทำเป็น ...

กบ

ประวัติความเป็นมาของ กบ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำประวัติความเป็นมาของ กบ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

<p style="text-align: center;"><strong>กบ</strong> เป็นอันดับของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำลำดับต้นๆ ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า <a href="https://www.mr7land.com/2020/04/22/%e0%b9%84%e0%b8%ae%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2/">Anura</a> (/อะ-นู-รา/)</p> <p>มีรูปร่างโดยรวมเป็นเป็นสัตว์ไม่มีหาง เนื่องจากกระดูกสันหลังส่วนหางได้เชื่อมรวมเป็นชิ้นเดียวยาวกระดูกสันหลังลดปริมาณลงมาจากสัตว์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพราะว่ามีไม่เกิน 9 ปล้อง มีขาขี้เกียจมากจากการยืดของกระดูกทิเบียกับกรอบเดือนกฟิบูลาและก็ของกระดูกแอสทรากากัสกับกระดูกแคลลาเนียม โดยมีเล็กน้อยเชื่อมชิดกันรวมทั้งเต็มไปด้วยผูกกล้ามแข็งแรง เพื่อใช้สำหรับการกระโจน มีส่วนหัวที่ใหญ่รวมทั้งแบนราบ ปากกว้างมากมาย</p> <p>กบในระยะวัยอ่อนจะมีลักษณะไม่เหมือนกันกับตัวสมบูรณ์เต็มวัยอย่างเห็นได้ชัด เรียกว่า “ลูกอ๊อด”2 โดยมีรูปร่างเหมือนปลา มีส่วนหัวที่โตมากมาย ...

ไฮยีนา

ประวัติความเป็นมาของ ไฮยีนาประวัติความเป็นมาของ ไฮยีนา

<h2 style="text-align: center;">ไฮยีนา</h2> <p><strong>ไฮยีนา</strong> (อังกฤษ: <a href="https://www.mr7land.com/2020/04/21/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%87/">hyena</a>; มาจากคำภาษากรีกโบราณว่า ὕαινα ออกเสียงว่า /ฮือไอนา/ หรือ /ฮือแอนา/) เป็นสัตว์เลือดอุ่นในอันดับสัตว์กินเนื้อตระกูลหนึ่ง โดยใช้ชื่อตระกูลว่า Hyaenidae</p> <p><strong>ไฮยีนา</strong> มีลักษณะและก็รูปร่างโดยรวมคล้ายกับสุนัขหรือหมาป่า ซึ่งเป็นสัตว์กินเนื้อที่อยู่ในตระกูล Canidae แต่ว่าไฮยีนาก็ไม่ใช่สุนัข แม้แต่ว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลของตนต่างหาก ...